Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych 
  Real Development Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi z adresem przy ul. Traktorowej 126 lok. 501, 91-204 Łódź (tel. 42 659-55-66, mail: [email protected]) jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
 2. Cele i podstawy przetwarzania 
  Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) w celu przekazania informacji o nowych projektach, które będą lub są publikowane na www.realdevelopment.pl, w tym na przesyłanie informacji o promocjach dotyczących tych projektów.
 3. Prawo do cofnięcia zgody 
  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
 4. Okres przechowywania danych 
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 48 miesięcy, jest to czas który uzasadniony jest możliwością trwania inwestycji od jej zaplanowania do momentu sprzedaży wszystkich nieruchomości. Po upływie tego okresu Twoje dane zostaną usunięte.
 5. Odbiorcy danych 
  Twoje  dane  osobowe  mogą  zostać  ujawnione:  podmiotom  z  naszej  grupy kapitałowej, powiązanej z nami grupie kapitałowej MRT Philosohy sp. zo.o., osobom współpracującym z nami w ramach działu sprzedaży.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży i jej późniejszego właściwego wykonania i rozliczenia.

Przetwarzanie danych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany.